Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Komenda Stołeczna Policji

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje m.in. zadania:

  • prowadzenie badań psychologicznych w zakresie doboru zewnętrznego i wewnętrznego;
  • diagnozowanie problemów organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
  • prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
  • diagnozowanie problemów środowiska pracy.

tel. 47 72 324 58, pokój nr 05

kom. Małgorzata Demczuk  - koordynator Zespołu
mgr Katarzyna Malinowska-Bzinkowska

tel. 47 72 324 42, pokój nr 02

asp. sztab. Maria Zięba
mgr Magdalena Dybalska
mgr Anna Szreder
mgr Katarzyna Zakrzewska

tel. 47 72 324 29, pokój nr 03

asp. Jolanta Łoza