Zespół Funduszy Pomocowych - Komenda Stołeczna Policji

Zespół Funduszy Pomocowych

Zespół Funduszy Pomocowych

Data publikacji 23.02.2009

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-24-31
tel.: +48 22 603-24-32

fax: +48 22 603-85-10

e-mail: fundusze.ue@policja.waw.pl,
e-mail: olga.czuba-czubiak@ksp.policja.gov.pl

 

Koordynator zespołu, główny specjalista: Olga Czuba-Czubiak

 

Zespół Funduszy Pomocowych realizuje zadania Komendy w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania środków funduszy strukturalnych oraz funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej:

  • opracowuje strategie inwestycyjne realizowane w ramach funduszy europejskich;
  • opracowuje projekty związane z pozyskiwaniem środków finansowych;
  • nawiązuje współpracę z policjami innych krajów UE w celach wspólnej realizacji projektów z programów UE;
  • prowadzi działanie związane z wdrażaniem i realizacją projektów;
  • upowszechnia wiedzę o możliwościach i procedurach w pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

 

Komenda Stołeczna Policji w Unii Europejskiej >>>