Aktualności

Uszczegółowienie zadań Pełnomocników KWP/KSP ds. Ochrony Praw Człowieka

W dniu 25 marca br. Komendant Główny Policji w piśmie do Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji uszczegółowił zakres zadań, które powinny być realizowane przez Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka funkcjonujących w KWP/KSP. Poniżej prezentujemy uzasadnienie tych zmian oraz ich treść.

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/622,Uszczegolowienie-zadan-Pelnomocnikow-KWPKSP-ds-Ochrony-Praw-Czlowieka.html