Aktualności

Kierunkowa streategia Policji w zakresie systemowej ochrony praw człowieka na lata 2013 - 2015

W 2012 roku zakończono realizację kierunkowej strategii ochrony praw człowieka w Policji na lata 2010 - 2012. Mając na uwadze dalsze systemowe kształtowanie standardów Policji w tym obszarze opracowna została nowa strategia oparta na dwóch zasadniczych kierunkach.

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3680,Kierunkowa-streategia-Policji-w-zakresie-systemowej-ochrony-praw-czlowieka-na-la.html