Po pierwsze człowiek - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Po pierwsze człowiek

W drugiej połowie roku ma szansę ukazać się poradnik policyjny pn. "Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji - praktyczny poradnik". Jest to pierwsze tego typu policyjne opracowanie, które powstaje dzięki społecznej koalicji licznych organizacji pozarządowych, a któremu patronuje i wspiera Rzecznik Praw Obywatelskich. Do prac włączył się też Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Opracowanie redagowane jest przez policyjnych pełnomocników i pełnomocniczki ds. ochrony praw człowieka. Ostateczny kształt redakcyjny zostanie nadany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, dzięki wielkiej uprzejmości insp. dr Romana Stawickiego, Szefa Centrum.

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3793,Po-pierwsze-czlowiek.html