Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Źródło: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4712,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3802,Tydzien-Pomocy-Ofiarom-Przestepstw.html