O toleranacji od szkolnej ławki - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

O toleranacji od szkolnej ławki

Policja, to nie tylko ściganie sprawców przestępstw. To również praca z młodzieżą, której uzmysławianie znaczenia tolerancji w przestrzeni społecznej ma ogromny wpływ na kształt relacji międzyludzkich zarówno w środowisku rówieśniczym, jak też w dorosłym życiu. Pełnomocniczka KWP w Opolu ds. Ochrony Praw Człowieka Pani nadkom. Mirosława Korejba wraz z regionalnym zespołem ludzi o podobnej misji społecznej, edukuje młodzież na temat postaw i zachowań tolerancyjnych.

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3803,O-toleranacji-od-szkolnej-lawki.html