Aktualności

Projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015

Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3846,Projekt-Krajowego-Programu-Dzialan-na-Rzecz-Rownego-Traktowania-na-lata-2013-201.html