W Sejmie RP o przemocy wobec kobiet - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

W Sejmie RP o przemocy wobec kobiet

W dniu 5 marca 2013 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja pt. "Pomoc kobietom ofiarom przestępstw". Było to już kolejne spotkanie merytoryczne obrazujące skalę tego nagatywnego zajawiska w naszym kraju. Liczne głosy ekspertów pokazały rzeczywisty obraz sytuacji i niezbędne kierunki mające na celu podniesienie efektywności działańia państwa w tym obszarze.

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/3871,W-Sejmie-RP-o-przemocy-wobec-kobiet.html