UWAGA! - Zespół ds. Medycyny Pracy - Komenda Stołeczna Policji

Zespół ds. Medycyny Pracy

UWAGA!

Data publikacji 20.08.2014

U W A G A!

  1. Ekspozycja na zakażenie HBV i HCV jest podobna do ekspozycji na zakażenie HIV.
  2. Zakażenie laseczkami tężca występuje przy kontakcie miejsc skaleczonych z glebą bądź brudnymi przedmiotami zabrudzonymi ziemią.
  3. Procedura zawarta w niniejszej ulotce dotyczy zdarzeń związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
  4. O zdarzeniu należy poinformować przełożonego służbowego oraz Zespół ds. Medycyny Pracy KSP, ul. Nowolipie 2, tel. 022 60 377 90.