Zespół ds. Medycyny Pracy

Postępowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji po ekspozycji na zakażenie HIV

Data publikacji 08.12.2008

POSTĘPOWANIE FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI PO EKSPOZYCJI NA ZAKAŻENIE HIV

I. Ekspozycja na zakażenie:

 • naruszenie ciągłości skóry (zakłucie, zadrapanie, skaleczenie, pęknięcie, otarcie naskórka, otwarta rana);
 • kontakt materiału zakaźnego z uszkodzoną skórą, śluzówkami lub spojówkami;
 • długotrwały kontakt skóry z dużą objętością materiału zakaźnego.

Profilaktyki HIV NIE stosuje się po ekspozycji na skórę nieuszkodzoną!

II. Materiał zakaźny:

 • krew i każdy materiał biologiczny zawierający krew;
 • nasienie, wydzielina pochwowa, mleko kobiece, maź stawowa;
 • płyny: mózgowo-rdzeniowy, osierdziowy, otrzewnowy, opłucnowy, owodniowy;
 • komórki, hodowle tkankowe lub pożywki zawierające HIV;
 • narzędzia i przedmioty zanieczyszczone krwią zawierającą HIV.

Mocz, kał, ślina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy (jeśli nie zawierają krwi) NIE są zakaźne!
Kontakt z nimi NIE wymaga zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej!

III. Postępowanie przedlekarskie:

 1. Nie tamować krwawienia. Nie wyciskać rany.
 2. Długo (3-5 min.) przemywać skórę bieżącą wodą, a następnie wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących na bazie alkoholu!
 3. Zranione miejsce zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.
 4. Błony śluzowe jamy ustnej, nosa, spojówek przepłukiwać kilka minut czystą wodą.
 5. Oczy płukać kilkakrotnie wodą przy otwartych powiekach.
 6. Krew rozpryśniętą na skórze przemyć wodą.
 7. Natychmiast udać się do: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37 Izba Przyjęć, tel. 022 33 55 261 >264 >265 >330

oraz złożyć odpowiednie oświadczenie o zdarzeniu i poddać się zabiegom medycznym.

IV. Postępowanie z zatrzymanym narkomanem i innymi osobami, mogącymi być potencjalnym źródłem zakażenia.

 1. Czynności fizyczne przeszukania należy podjąć dopiero po odmowie wykonania słownego polecenia opróżnienia zawartości kieszeni.
 2.  W razie braku współdziałania postępowanie powinno być ostrożne, ale zdecydowane.
 3. Należy zawsze pamiętać o:
  • możliwości agresywnego zachowania pod wpływem środków odurzających,
  • groźbie zakłucia igłami ukrytymi w ubraniu i rzeczach przeszukiwanego.
 4. Przeszukania należy dokonywać zawsze w rękawiczkach lateksowych lub skórzanych, a także w miarę możliwości - w odzieży ochronnej.
 5. Materiały, co do których istnieje podejrzenie, że mają właściwości odurzające, należy zabezpieczyć do badania kryminalistycznego.

V. Zabezpieczenie odzieży, tapicerki samochodowej i innych przedmiotów zanieczyszczonych materiałem biologicznym (krew, wymiociny, mocz) pochodzącym od potencjalnego nosiciela HIV oraz HBV i HCV.

 1.  Zanieczyszczenia możliwe do fizycznego usunięcia należy spłukać wodą i poddać dezynfekcji.
 2.  O nakazie przeprowadzenia dezynfekcji należy powiadomić dyżurnego jednostki.