Wydział Komunikacji Społecznej - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej

Data publikacji 29.12.2011

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel. +48 47 723-76-76
fax +48 47 723-60-04

e-mail: rzecznik.prasowy@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału: nadkom. Sylwester Marczak

 

Wydział Komunikacji Społecznej realizuje zadania Komendy w zakresie kontaktów z mediami, między innymi przez:

  1. organizowanie i koordynowanie kontaktów kierownictwa Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i zagranicznych środków masowego przekazu;
  2. analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w mediach oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
  3. informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 Statutu, a także udzielanie informacji w zakresie zgłaszanych zapytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Policji środkom masowego przekazu;
  4. koordynację działalności oficerów prasowych komendantów jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 – 16 Statutu;
  5. obsługę strony internetowej i intranetowej Komendy;
  6. organizację i prowadzenie zajęć doskonalenia zawodowego w zakresie problematyki kontaktów z mediami;
  7. redagowanie branżowego miesięcznika "Stołeczny Magazyn Policyjny";
  8. kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.