Stołeczne Stanowisko Kierowania - Komenda Stołeczna Policji

Stołeczne Stanowisko Kierowania

Stołeczne Stanowisko Kierowania

00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

Sekretariat
tel.: 22 603-66-59
faks.: 22 603-69-40

kierunkowy: sieć MSWiA - 72

e-mail: naczelnik.stanowisko-kierowania@ksp.policja.gov.pl

 

p.o. Naczelnika Wydziału:
nadkom. Jan Kędzierski

Zastępca Naczelnika:
kom. Artur Buczyński

Zastępca Naczelnika
kom. Grzegorz Proczka