Stołeczne Stanowisko Kierowania - Komenda Stołeczna Policji

Stołeczne Stanowisko Kierowania

Stołeczne Stanowisko Kierowania

00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

Sekretariat
tel.: 22 603-66-59
faks.: 22 603-69-40

kierunkowy: sieć MSWiA - 72

 

Naczelnik Wydziału:
nadkom. Tomasz Szymański
 

Zastępca Naczelnika:
podinsp. Krzysztof Smela

Zastępca Naczelnika:
nadkom. Jan Kędzierski

Zastępca Naczelnika:
kom. Artur Buczyński