Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr - Komenda Stołeczna Policji

Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr

Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr

Al. Solidarności 126
tel.: +48 22 603-24-49, +48 22 603-24-51
tel.: +48 22 603-24-53, +48 22 603-24-59

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 8.00 - 14.00
czwartek - 9.00 - 15.00
 


Kierownik:
nadkom. Jadwiga Mrowca

Sekcja jest wyspecjalizowaną komórką doboru kadrowego Komendy Stołecznej Policji, w której odbywa się nabór kandydatów do służby. Swoim zasięgiem działania obejmuje cały garnizon warszawski.

Potencjalnego kandydata informuje się o warunkach przyjęcia do służby, możliwościach kariery zawodowej, zarobkach, przedstawiając jednocześnie progowe warunki zatrudnienia i wymagania wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w garnizonie warszawskim.

Kierunek rekrutacji skorelowany jest z bieżącymi wytycznymi polityki kadrowej. Zasadą jest pozyskanie jak największej liczby kandydatów w celu wyselekcjonowania osób zorientowanych na służbę w Policji, o charakterystyce zgodnej z potrzebami służby w jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu warszawskiego.