Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie

Nabór do służby

Data publikacji 26.06.2013

Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie prowadzi nabór kandydatów do służby w systemie całorocznym.

 

Charakterystyka służby:

- Wiek do 35 lat;

- Funkcjonariusz w służbie stałej;

- Wysoka sprawność fizyczna;

- Umiejętność pracy w zespole;

- Odporność na sytuacje stresowe;

- Wymagana dyspozycyjność

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- Ocenę złożonego CV;

- Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z wybranymi kandydatami;

- Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej;
- Przeprowadzenie profilowanych badań psychologicznych uwzględniających prace w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji;

- Przeprowadzanie badań lekarskich określających przydatność kandydata do służby w szczególnych warunkach;

-Ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu taktyczno-zgrywającego.

 

Wydział realizacyjny oferuje:

- Doskonalenie umiejętności strzeleckich na najwyższym poziomie;

- Udział w szkoleniach z zakresu taktyki działań specjalnych, paramedyki w warunkach bojowych oraz działań wysokościowych z użyciem śmigłowca w tym nabycie uprawnień instruktorskich;

- Rozwój sprawności fizycznej;

- Udział w konwojach międzynarodowych;

- Służbę w zgranej grupie pasjonatów.

 

Kandydaci spełniający wymagania proszeni są o przesłanie CV na adres email: dowodca.at@ksp.policja.gov.pl

CV powinno zawierać adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”.

WR KSP zastrzega możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.