Sprawy kadrowe

Czy policjant, który na własną prośbę zwolnił się z Policji, musi ponownie po przyjęciu do służby odbyć przeszkolenie podstawowe?

Data publikacji 12.04.2012

Zgodnie z § 10 ust. 1a rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, nr 126, poz. 877) w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, policjant przyjęty do służby w Policji przed upływem 18 miesięcy od dnia zwolnienia go ze służby nie jest kierowany na przeszkolenie podstawowe, jeżeli podczas pełnienia służby uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe.

kom. Anna Kędzierzawska