PRAWOSŁAWNE DUSZPASTERSTWO POLICJI - Prawosławne Duszpasterstwo Policji - Komenda Stołeczna Policji

Prawosławne Duszpasterstwo Policji

PRAWOSŁAWNE DUSZPASTERSTWO POLICJI

Data publikacji 13.01.2017

Na czele Prawosławnego Duszpasterstwa Policji stoi Delegat św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. Pomocą w realizacji zadań duszpasterskich służą mu Naczelny Prawosławny Kapelan Policji oraz kapelani, powołani na podstawie stosownego dekretu, przez Delegata św. Soboru Biskupów PAKP, w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi.

Naczelny Kapelan  Policji realizuje pracę i koordynuje posługę duszpasterską prawosławnych kapelanów diecezjalnych, w oparciu o roczny plan, zatwierdzony przez Delegata Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. duszpasterstwa służb mundurowych.

Naczelny Prawosławny Kapelan Policji:

Ks. Andrzej Bołbot

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

tel. 47 721 16 97, tel. kom. 605 696 770

e-mail: naczelnykapelan.prawoslawny@policja.gov.pl lub  kancelariaorthodox@interia.pl

Obszar działania Prawosławnego Duszpasterstwa Policji:

Naczelny Kapelan  Policji sprawuje posługę duszpasterską w następujących jednostkach Policji:

 • Komenda Główna Policji,
 • Komenda Stołeczna Policji, w tym podległe komendy powiatowe, rejonowe Policji i komisariaty specjalistyczne Policji,
 • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, w tym podległe komendy  miejskie i powiatowe Policji na terenie województwa mazowieckiego,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • Szkoły Policji w Słupsku, Pile i Katowicach.

Kapelani diecezjalni sprawują posługę duszpasterską, stosownie do zapotrzebowania, w pozostałych komendach wojewódzkich Policji i podległym im jednostkach organizacyjnych  Policji.

Działalność duszpasterska:

Naczelny Kapelan Policji i kapelani diecezjalni współdziałając z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, w ramach posługi duszpasterskiej służą pomocą w następującym zakresie:

 • działają w środowisku policjantów i pracowników Policji, emerytów, rencistów na rzecz kształtowania postaw etycznych, patriotycznych i religijnych;
 • wspierają potrzebujących pomocy w sytuacjach trudnych (osobistych, rodzinnych, zawodowych);
 • udzielają sakramentów: chrztu i bierzmowania, małżeństwa, spowiedzi i św. Eucharystii, chorych, pogrzebu i innych sakramentaliów;
 • biorą udział w okolicznościowych uroczystościach i obchodach takich jak: Święto Policji, święto patrona Policji;
 • organizują okolicznościowe nabożeństwa podczas uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym;
 • uczestniczą w uroczystościach ślubowania policjantów, nadawania sztandarów jednostkom Policji, otwierania nowych jednostek Policji, pielgrzymkach do miejsc pamięci narodowej (polskich cmentarzy wojennych) celem oddania hołdu poległym policjantom.

Duszpasterze Policji współpracują w zakresie organizowania okolicznościowych nabożeństw i uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie danej diecezji z miejscowymi proboszczami, z poszanowaniem własnych kompetencji.