Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Komenda Stołeczna Policji

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zespół do spraw Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi realizuje m.in. zadania:

  • prowadzenie badań psychologicznych w zakresie doboru zewnętrznego i wewnętrznego;
  • diagnozowanie problemów organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
  • prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
  • diagnozowanie problemów środowiska pracy.

tel. 22 60 324 58, pokój nr 05

podkom. Małgorzata Demczuk  - koordynator Zespołu

tel. 22 60 324 42, pokój nr 02

st. asp. Maria Zięba
mgr Magdalena Dybalska
mgr Anna Szreder
mgr Katarzyna Zakrzewska