Komunikat organizacyjny nr 4 dotyczący prowadzonych szkoleń językowych

Data publikacji 29.09.2010

Harmonogram zajęć dla grup szkoleniowych, ze wskazaniem miejsca i czasu zajęć - po ostatniej aktualizacji uwzględniającej uwagi słuchaczy i lektorów (Grafik dla grup AP, Grafik dla grup APP, Grafik dla grup NP, Grafik dla grup RP dotyczący kontynuacji zajęć językowych).
 

Pliki do pobrania