Komunikat organizacyjny nr 2 dot. szkoleń językowych - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Komunikat organizacyjny nr 2 dot. szkoleń językowych

Data publikacji 11.05.2010

Harmonogram zajęć dla grup szkoleniowych, ze wskazaniem miejsca i czasu zajęć.

Grafik dla grup AP

Grafik dla grup APP

Grafik dla grup NP

Grafik dla grup RP