Komunikat dla uczestników szkoleń językowych w ramach POKL - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Komunikat dla uczestników szkoleń językowych w ramach POKL

Data publikacji 30.04.2010

Informujemy, że Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP wraz z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą – EMPIK School, zakończył przygotowania do uruchomienia zajęć w ramach Projektu pod nazwą „Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012”. Przygotowano zostały listy uczestników, którzy zobowiązani są przystąpić do zajęć sukcesywnie od dnia 10 maja 2010 r.

Planowane okresy semestralne szkolenia językowego przedstawiają się następująco:

  • I semestr       10.05.2010 – 15.10.2010 (uwzględniona przerwa wakacyjna)
  • II semestr      18.10.2010 – 11.02.2011
  • III semestr     28.02.2011 – 17.06.2011
  • IV semestr     05.09.2011 – 20.12.2011
 
Do kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KSP zostały przesłane listy słuchaczy opracowane przez Wydział Doskonalenia Zawodowego (w oparciu o kwalifikację przeprowadzona przez Wydział Kadr i Stołeczne Stanowisko Kierowania). Przełożeni mają obowiązek niezwłocznieprzekazać, wymienionym na listach funkcjonariuszom, informację, do których grup szkoleniowych zostali zakwalifikowani.
 
Informujemy, że Wykonawca szkoleń językowych – EMPIK School opracowuje kompleksowy harmonogram dotyczący miejsc i terminów zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych.
 
Od 4 maja 2010 (wtorek) informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z metodykami Działu Klientów Korporacyjnych EMPIK School:

 

Anna Czerkies
tel: 22-4290631
gsm: 605151272
e-mail: aczerkies@lsp.edu.pl
Wojciech Zając
tel: 22-4290616
gsm: 605152463
e-mail: wzajac@lsp.edu.pl

 

 
Jednocześnie przypominamy, że zajęcia są obowiązkowe i będą realizowane w godzinach służby lub w ramach nadgodzin. Przełożeni są zobowiązani do takiego planowania zadań i służb, aby umożliwić podległym funkcjonariuszom udział w zajęciach.
 
Ze względu na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, które jest współfinansowane ze środków europejskich, każdy uczestnik musi mieć świadomość, ze jest zobowiązany do regularnego i aktywnego udziału w zajęciach. Jest to podstawowy i niezbędny element w oparciu o który będzie oceniana prawidłowość realizacji Projektu przez Komendę Stołeczną Policji.

Każda prośba o umożliwienie rezygnacji z udziału w tym szkoleniu musi być uzasadniona, udokumentowana pisemnie, zaopiniowana przez przełożonego i niezwłocznie przesłana do Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.