Doskonalenie językowe służb mundurowych - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Doskonalenie językowe służb mundurowych

Data publikacji 08.03.2010

Informuję, że w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Doskonalenie językowe służb mundurowych w świetle przygotowań do EURO 2012”, w toku tworzenia grup szkoleniowych stwierdzono, iż pomimo wcześniejszych pisemnych deklaracji, część funkcjonariuszy z przyczyn obiektywnych musiała zrezygnować z udziału w szkoleniu. Niezbędne jest zatem uzupełnienie oraz rozbudowanie bazy rezerwowej, z której wyłonieni zostaną kolejni słuchacze kursów językowych.

W związku z powyższym polecam Państwu:

- pilne poinformowanie wszystkich podległych funkcjonariuszy o wznowieniu rekrutacji,
- podjęcie wszelkich działań ułatwiających funkcjonariuszom udział w szkoleniu językowym.
 
Przypominam, że zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz pozostałymi dokumentami, warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wypełnienie Deklaracji akceptacji regulaminu uczestnictwa w kursie językowym. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Bibliotece Komendy Stołecznej Policji do dnia 22 marca 2010 roku. Wzór dokumentu niezbędnego do wypełnienia  stanowi załącznik do pisma.
 
Przypominam, że przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter doskonalenia zawodowego o niespotykanej do tej skali, nie tylko w wymiarze organizacyjnym. Spodziewać się należy, iż dynamika zmian kadrowych może stanowić duże utrudnienie w realizacji Projektu, zatem zobowiązuję Państwa do stałego monitorowania rotacji podległej kadry w kontekście jej udziału w szkoleniu językowym oraz niezwłoczne informowanie naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP o wszelkich problemach i zmianach personalnych, a także udzielania wszechstronnej pomocy podczas realizacji Projektu przedstawicielom Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.
 
insp. Adam Mularz

Pliki do pobrania