Studia podyplomowe "Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstawania"

Data publikacji 12.09.2017

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uczestniczących w dochodzeniach pożarowych, prowadzi rekrutację na studia podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania”. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów, okoliczności ich powstawania, a także możliwości poznania mechanizmów ich rozwoju.

Szczególny nacisk nacisk położony będzie na podniesienie kwalifikacji i kompetencji w dziedzinach związanych z powstawaniem, pożaru, na ujawnienie oraz interpretację śladów ogniska pożaru, jak również śladów jego rozprzestrzeniania. Podczas zajęć teoretycznych i terenowych, odzwierciedlających pracę na pogorzelisku, analizowane będą czynniki wpływające na sposób powstania oraz rozmiar pożaru.

Studia przewidziane są dla przedstawicieli organów ścigania, w szczególności funkcjonariuszy i pracowników Policji prowadzących dochodzenia pożarowe. Z całą pewnością wiedza przekazana słuchaczom przez wykładowców SGSP oraz ekspertów zewnętrznych przełoży się na usprawnienie prowadzonych dochodzeń pożarowych w Polsce.

Biorąc pod uwagę tematykę studiów zachęcamy funkcjonariuszy i pracowników, w szczególności techników kryminalistyki oraz uczestników grup dochodzeniowo-śledczych do wzięcia udziału w tej edycji studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej SGSP https://www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe-ibp/bpp

Wszelkie informacje na temat studiów można uzyskać pod numerem telefonu (022) 56-17-647