Studia podyplomowe w Szczytnie - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Studia podyplomowe w Szczytnie

Data publikacji 04.02.2014

Informujemy, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczyna rekrutację na studia podyplomowe, które realizowane będą od semestru letniego w roku akademickim 2013/2014.

Studia podyplomowe są adresowane w szczególności do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji,  Straży Granicznej, sędziów, prokuratorów, pracowników organów kontroli skarbowej i celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego i innych jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania współczesnych zagrożeń przestępczością kryminalną poprzez:

- doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć kryminalistyki,

- poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością,

- zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w obszarach badania dowodów cyfrowych,

- kształcenie umiejętności wykorzystania źródeł i rezultatów białego wywiadu.

Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.wspol.edu.pl/d/zapowiedzi/1686-2201-28022014-r-nabor-na-studia-podyplomowe

KGP/ISP