Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym

Data publikacji 22.10.2013

Studia podyplomowe są adresowane w szczególności do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej, sędziów, prokuratorów, pracowników organów kontroli skarbowej i celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego i innych jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.