Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

Data publikacji 22.10.2013

Studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa są adresowane w szczególności do absolwentów studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej, którzy chcą uzupełnić swoje przygotowanie merytoryczne do nauczania zgodnego ze standardami przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na III i IV etapie edukacyjnym (realizowanym w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych). Słuchaczami studiów mogą być również osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.