Holokaust i Tolerancja – seminarium eksperckie - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Holokaust i Tolerancja – seminarium eksperckie

Data publikacji 27.05.2013

W dniach 15 – 17 maja 2013 roku w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu odbyło się seminarium historyczno – antydyskryminacyjne adresowane do środowiska policyjnego zajmującego się na co dzień edukacją antydyskryminacyjną oraz walką i zapobieganiem przestępstwom motywowanym nienawiścią.

Seminarium odbyło się z inicjatywy Pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka, a przeprowadzone zostało przez wykwalifikowanych trenerów antydyskryminacyjnych  – Maćka Zabierowskiego oraz Tomasza Kuncewicza z Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, którym należą się wielkie podziękowania.

Seminarium dostarczyło nie tylko fachowej wiedzy na temat mechanizmów powstawania zła, ale też jego rozpowszechniania w przestrzeni publicznej, a w konsekwencji doprowadzenia do ogromnej i ponadarowej tragedii, jaką były obozy koncentracyjne, obozy zagłady, precyzyjnie zaplanowana eksterminacja, wykwalifikowane kompanie egzekucyjne.  Przy tego rodzaju seminarium nie mogło obyć się bez emocji. Reakcje uczestników były niezwykle silne i jednoznaczne, co raz jeszcze potwierdziło tezę o potrzebie organizacji tego typu przedsięwzięć edukacyjnych prowadzonych w szczególnych miejscach pamięci i wyłącznie przez profesjonalny zespół ludzi o wyjątkowym doświadczeniu i rozległej wiedzy. Swoistym mottem seminarium stała się teza, że "zło nie bierze się znikąd, nie bagatelizuj nawet najmniejszego zła, reaguj wszystkimi dostępnymi metodami i formami”. W ten sposób w odwołaniu do historii Republiki Weimarskiej i dochodzeniu nazistów do władzy, autorzy seminarium zwracali uwagę na bagatelizowanie postępów Hitlera przez część elit ówczesnej władzy.

Informacja ze strony internetowej Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu:

Związki pomiędzy historią Zagłady i uniwersalnymi mechanizmami konformizmu, posłuszeństwa oraz wykluczenia były tematem eksperckiego seminarium policyjnego pod tytułem Holokaust i Tolerancja w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu w dn. 15-17 maja.

Uczestnicząca w seminarium grupa 20 Pełnomocników Policji ds. Ochrony Praw Człowieka zwiedziła Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz studiowała zagadnienia narastającej przemocy wobec Żydów w III Rzeszy, uczestnictwa zwykłych ludzi w Zagładzie, psychologicznych mechanizmów posłuszeństwa i konformizmu oraz współczesnych przejawów ksenofobii w tym antsemityzmu, rasizmu i homofobii.

Holokaust i Tolerancja to wyjątkowa okazja do zwrócenia uwagi na ludzki potencjał do czynienia dobra i zła, które jest każdym z nas– wyjaśnia Tomasz Kuncewicz, Dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu – Dzięki współpracy z Komendą Główną Policji zaprosiliśmy funkcjonariuszy do wspólnej refleksji nad znaczeniem ochrony praw człowieka w kontekście ich drastycznego zaprzeczenia, jakim był Holokaust.

Kryzys ekonomiczny na ogół sprzyja rodzeniu lub odradzaniu się negatywnych, często ksenofobicznych, czy też antysemickich nastrojów u części społeczeństwa – mówi mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Pojawianie  się tego typu  postaw i zachowań ma swoje określone mechanizmy oraz źródła, które policja musi znać, by w imieniu państwa skutecznie przeciwdziałać incydentom oraz przestępstwom popełnianym z nienawiści.

Uczestniczący w seminarium  podzielą się nową wiedzą i umiejętnościami w swoich komendach wojewódzkich, Komendzie Stołecznej Policji, a także szkołach policyjnych oraz Biurze Służby Kryminalnej KGP i Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Program zajęć został przygotowany w oparciu o metodykę amerykańskiej organizacji Facing History and Ourselves.

Seminarium odbyło się dzięki wsparciu holenderskiej fundacji Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Czytaj więcej o Centrum Żydowskim w Oświęcimiu:

http://ajcf.pl/

KGP/ISP