Studia podyplomowe i kurs specjalistyczny dla funkcjonariuszy i pracowników Policji

Data publikacji 15.12.2008

Komenda Stołeczna Policji oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej zawarły umowy dotyczące realizacji projektu „Doskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Logo EEA GRANTSKomenda Stołeczna Policji, wykorzystując możliwości, jakie dają programy europejskie w zakresie doskonalenia zawodowego kadr, w październiku 2008 roku skieruje swoich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji na studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją, a także studia podyplomowe oraz kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W przedsięwzięciu, realizowanym na zlecenie Komendy Stołecznej Policji przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa, weźmie udział 649 policjantów i pracowników policji.

Celem realizowanego projektu jest podnoszenie umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy oraz pracowników KSP w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem, technikami motywowania i wynagradzania pracowników, budowania ścieżki kariery oraz kształtowania i planowania pracy. Słuchacze, którzy będą brali udział w projekcie z zakresu zarządzania organizacją będą uczestniczyli w zajęciach, których celem jest podniesienie kompetencji i przygotowanie do zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem szczególnego charakteru instytucji publicznej - Komendy Stołecznej Policji oraz specyfiki służby i pracy w formacji, jaką jest Policja.

Uwaga:

2009/03/11 - w materiałach do pobrania dodano wzór okładki i strony tytułowej pracy dyplomowej

2009/03/13 - w materiałach do pobrania dodano - Planowanie zatrudnienia (materiały z zajęć)

2009/03/16 - w materiałach do pobrania dodano - Strategia i pomiar efektywności KSC (materiały z zajęć)

2009/03/23 - studia uzupełniające ZZL po kursie

2009/04/29

  • wyniki egzaminu na kierunku "Zarządzanie zasobami ludzkimi" >>> POBIERZ   Egzamin poprawkowy odbędzie się w niedzielę - 10 maja 2009 r. o godzinie 11.30
  • uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacją w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej odbędzie się w piątek - 22 maja 2009 r. o godzinie 17.30
  • uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej odbędzie się w piątek - 29 maja 2009 r. o godzinie 17.30

Materiały (do pobrania):