Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Data publikacji 15.09.2011

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu ogłasza nabór na studia I stopnia w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Porządkiem Publicznym oraz Zasobami Ludzkimi, studia II stopnia na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia i Szkół Oficerskich.