KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 5 DOT. PROJEKTU JĘZYKOWEGO REALIZOWANEGO W KSP

Data publikacji 03.12.2010

Przerwa świąteczna i ferie zimowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o przerwie świątecznej we wszystkich grupach w
projekcie językowym realizowanym w Komendzie Stołecznej Policji -
zajęcia są zawieszone w dniach 20.12.2010 - 9.01.2011 (wznowienie od
10.01.2011).

Podczas ferii zimowych w woj. mazowieckim w okresie 14.02.2011 -
27.02.2011 także nie będą prowadzone zajęcia w tym Projekcie (wznowienie
od 28.02.2011).

Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego
Komendy Stołecznej Policji
mł.insp. Danuta Niemiro-Konecka