Oddaj krew, uratuj czyjeś życie! - Aktualności Klubu HDK KSP - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności Klubu HDK KSP

Oddaj krew, uratuj czyjeś życie!

Data publikacji 13.01.2021

W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, działający przy Komendzie Stołecznej Policji Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje akcje zbiórek krwi.

Dobrowolne dzielenie się "cząstką siebie" z potrzebującymi tego najcenniejszego leku, jakim jest KREW, jest bardzo szlachetną postawą. Co ważne, znaczna część krwi zebranej odczas tych akcji, zostaje wykorzystana do leczenia funkcjonariuszy Policji, którzy są hospitalizowani z powodu COVID-19, ulegli wypadkom podczas wykonywania czynności służbowych oraz dla potrzebujących pracowników Komendy Stołecznej Policji i ich rodzin.

 

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Komendy Stołecznej Policji w bieżącym roku planuje zbiórki krwi w następujących terminach:

-15 stycznia (piątek)

-19 marca (piątek)

-21 maja (piątek)

-23 lipca (piątek)

-24 września (piątek)

-26 listopada (piątek)

 

Przypominamy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg.

Pamiętajmy - krwi nie da się wyprodukować.

KREW JEST ZAWSZE POTRZEBNA, ZAWSZE BEZCENNA !

Zachęcamy do przyłączenia się do grona Honorowych Dawców Krwi.

  • Na zdjęciu widzimy mobilny autobus koloru czerwonego do pobierania krwi stojący przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji
  • Na zdjęciu widzimy prawą rękę osoby oddającej krew podłączoną do urządzenia w środku autobusu mobilnego
  • Na zdjęciu widzimy oznakowany radiowóz policyjny i autobus mobilny do poboru krwi stojący przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji