Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Stołeczną Policji

Data publikacji 14.10.2021

W dniu 13.10.2021 r. w siedzibie Komendy Stołecznej Policji podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

W spotkaniu udział wzięli: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski, I Zastępca MWIOŚ Mariusz Zega oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak.

Zawarcie porozumienia uregulowało zakres współpracy i wymiany informacji pomiędzy Policją a Inspekcją Ochrony Środowiska. Główne obszary współdziałania obejmują pomoc w wykonywaniu czynności służbowych, organizację szkoleń dotyczących zwalczania przestępstw i wykroczeń z obszaru ochrony środowiska oraz ustalanie wspólnej taktyki działań zmierzających do zwalczania przestępczości środowiskowej.

Podpisana deklaracja jest konsekwencją porozumienia zawartego 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy Komendą Główną Policji a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Tekst: Gabinet KSP

  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Stołeczną Policji
    Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Stołeczną Policji
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Stołeczną Policji
    Podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Stołeczną Policji