Pismo do JM Rektora Politechniki Warszawskiej - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo do JM Rektora Politechniki Warszawskiej

Data publikacji 02.12.2020

Komendant Stołeczny Policji skierował pismo do JM Rektora Politechniki Warszawskiej dotyczące wejścia policjantów na teren uczelni z 28/29.11.2020 roku.

Jego Magnificencja
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Rektor Politechniki Warszawskiej

W trakcie działań podległych mi funkcjonariuszy, które miały miejsce w Warszawie z 28 na 29 listopada br., doszło do wejścia policjantów na teren Politechniki Warszawskiej. Sytuacja ta spotkała się z wieloma komentarzami publicystów, dziennikarzy, przedstawicieli życia politycznego, społecznego, a także naukowego w naszym kraju.

Na wstępie chciałbym zapewnić Pana Profesora, że powyższe działania nie były w żadnym zakresie skierowane przeciw społeczności akademickiej, ani autonomii Politechniki Warszawskiej. Autorzy przeważającej części wypowiedzi dotyczących tego zdarzenia całkowicie pomijają tę bardzo istotną kwestię. Stołeczna policja od lat utrzymuje dobre relacje z Politechniką Warszawską, poparte wzajemnym szacunkiem i wieloma płaszczyznami udanej współpracy.

Nie zmienia to oczywiście faktu, że doszło do sytuacji, która nie powinna mieć miejsca. Chciałbym złożyć na ręce Pana Rektora wyrazy ubolewania z tego powodu.

Policjanci, którzy dostali się na teren Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, opuścili go niezwłocznie po tym, gdy zostali poinformowani o fakcie przebywania w jej obrębie.

Wierzę, że ten jednostkowy incydent nie położy się cieniem na nasze relacje. Ze swojej strony zapewniam o stałej gotowości do udzielenia wszechstronnego wsparcia kierowanej przez Pana Profesora uczelni w zakresie, który uzna ona za stosowny.

 

Komendant Stołeczny Policji

nadinsp. Paweł Dobrodziej