Aktualności

50-lecie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Data publikacji 01.10.2020

Dzisiaj we foyer przed Białą Salą Pałacu Mostowskich odbyła się uroczystość z okazji 50. rocznicy utworzenia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Patronat nad wydarzeniem objął Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. W ramach jubileuszu otwarto wystawę poświęconą historii komisariatu.

Obecny rok obfituje w liczne i wyjątkowe wydarzenia: 26 lutego br. minęło 95 lat od dnia, w którym ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił utworzyć Policję Kobiecą. Kolejną ważną datą w kalendarzu polskiej Policji jest 1 kwietnia 1920 roku, wtedy powstała Policja Rzeczna. Natomiast dzisiaj – 1 października - Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie obchodzi 50-lecie. Z tej okazji w Pałacu Mostowski odbyły się uroczystości upamiętniające kilkudziesięcioletnią historię komisariatu jako samodzielnej jednostki specjalistycznej.

W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie mł. insp. Mariusz Tkacz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie nadkom. Ewa Kaim, a także komendanci komisariatów specjalistycznych oraz byli komendanci komisariatu obchodzącego jubileusz, w tym: podinsp. Stanisław Czapski (komendant w latach 1990-1991), mł. insp. Sławomir Świderski (komendant w latach 1991-1997), kom. Zbigniew Orłowski (komendant w latach 2000-2004), insp. Marek Fidos (komendant w latach 2004-2008), insp. Krzysztof Padewski (komendant w latach 2008-2015), mł. insp. Krzysztof Popiołek (komendant w latach 2015-2016), mł. insp. Sławomir Suchan (komendant w latach 2017-2020).
Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również byłych już policjantów komisariatu, w tym Stanisława Lesiuka, który 50 lat temu służył w nowo utworzonym komisariacie oraz mł. asp. Krzysztofa Nowaka - pełniącego służbę w KPPL od 29 lat i najmłodszego stażem - post. Przemysława Furgały (w służbie od 16 września br.).

W imieniu byłych komendantów głos zabrał mł. insp. w st. spocz. Sławomir Świderski. Komendant przedstawił bogatą historię jednostki oraz strukturę i zadania komisariatu, podczas gdy nim kierował: - w sumie na Okęciu przepracowałem 12 lat, był to czas transformacji, czas dosyć trudny. Mieliśmy wiele obowiązków, które wynikały m.in. z popełnianych na terenie lotniska przestępstw, zwłaszcza pospolitych, tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem do samochodów, przemyt narkotyków oraz alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych. (...) Praca choć niełatwa, była wielkim zaszczytem. Służyliśmy w jedynej tego typu jednostce w Polsce, jednostce sztandarowej, która współpracowała z wieloma innymi służbami funkcjonującymi na terenie lotniska.

Sławomir Świderski odniósł się również do stanu etatowego jednostki, który za jego kadencji liczył 300 etatów, a zastępowało go dwóch komendantów. Wielokrotnie podkreślił, że pracował ze wspaniałymi ludźmi, których łączyła praca, zaufanie, oddanie, zaangażowanie i przede wszystkim przyjaźń oraz wzajemny szacunek.

Jak jest dzisiaj mówił obecny komendant komisariatu mł. insp. Mariusz Tkacz: - przez te 50 lat zmieniło się zarówno dużo, jak i mało. Nadal jesteśmy tym samy specjalistycznym komisariatem, pomimo wielokrotnych zmian jego struktury. Wówczas było 300 etatów, dziś mamy - 70. W dalszym ciągu realizujemy te same zadania, cały czas dbamy o bezpieczeństwo podróżnych. 50 lat temu z portu lotniczego korzystało ponad milion pasażerów rocznie, obecnie - prawie 19 milionów. (…) Policjanci na lotnisku -  o czym wspomniał również komendant Świderski - są na pierwszej linii, to z nimi pierwszymi w razie potrzeby ma kontakt podróżny wylatujący czy przylatujący do Polski. To ich postawa i zachowanie kształtuje opinię o polskiej Policji. Można powiedzieć, że są obrazem polskiego policjanta i wizytówką polskiej Policji. I z tego właśnie jestem niezmiernie dumny. (...) Dziękuję Wam koleżanki i koledzy, zarówno w stanie spoczynku, jak i czynnym, bo to dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu mogliśmy zorganizować dzisiejszą uroczystości, a także zdobyć zdjęcia i pamiątki, które dzisiaj będziemy wspólnie oglądać, do czego wszystkich serdecznie zapraszam. 

Następnie generał wręczył okolicznościowe ryngrafy emerytowanym komendantom, którzy poprzez swoją postawę i zaangażowanie w pełnieniu obowiązków służbowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i obsługi największego, a także najważniejszego portu lotniczego w Polsce wpisali się na stałe w historię Lotniska Chopina w Warszawie oraz Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Natomiast upominek z jubileuszu 50. rocznicy utworzenia KPPL otrzymał mł. insp. Mariusz Tkacz.

W imieniu emerytowanych policjantów KPPL podziękował za zaproszenie na uroczystość Stanisław Lesiuk, wspominając z rozrzewnieniem służbę w komisariacie.

- Z wielką przyjemnością i zaciekawieniem słuchałem wspaniałych wystąpień, które wprowadziły nas w historię komisariatu i w obecne czasy. To już pół wieku Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Pół wieku, kiedy policjanci komisariatu służą społeczeństwu, przede wszystkim podróżnym korzystającym z najważniejszego portu lotniczego w kraju oraz wielu pracownikom lotniska. (…) Rok 2020 wprowadza nas w nowe stulecie działania formacji. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie powołania Policji Państwowej. Chociaż czasy związane z pandemią koronawirusa są trudne, jest wiele ograniczeń, to jestem przekonany, że takie spotkania są niezwykle ważne dla całej naszej formacji: dla policjantów, którzy aktualnie służą, ale również dla Was, którzy służyliście w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. To jest czas, kiedy chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, co zrobiliście – zwrócił się do szanownych emerytów Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i dodał – my staramy się służyć i działać w kierunku, który wyznaczyliście.

Generał podziękował również policjantom, którzy nadal pracują za ich profesjonalizm i zaangażowanie, a w szczególności mł. insp. Mariuszowi Tkaczowi, który całą swoją służbę związał z KPPL Warszawa Okęcie.

Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne otwarcie drzwi do Białej Sali, w której przygotowano wystawę dokumentującą pracę funkcjonariuszy służących na przestrzeni 50 lat na Lotnisku Chopina. Rozpoczęła ją ekspozycja historycznych dokumentów, wśród nich wniosek o utworzenie komisariatu z 25 lutego 1969 roku oraz rozkaz organizacyjny z 1 października 1970 roku. Zaprezentowano także: przepustkę do stref lotniska, bloczek mandatów karnych, korpusówki KPPL (z 1996 r.), zaproszenie na 25-lecie istnienia komisariatu, Kronikę Honorowych Dawców Krwi prowadzoną przez funkcjonariuszy KPPL oraz tablicę urzędową z napisem „Komenda Milicji Obywatelskiego Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie”.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa samolotów z prywatnej kolekcji byłego Naczelnika Wydziału Prewencji KPPL podinsp. Jacka Kędziorka oraz rolapy, na których zamieszczono 130 zdjęć pochodzących z prywatnych archiwów byłych i obecnych policjantów.

Jubileusz był również okazją do wystawienia Księgi pamiątkowej z okazji 50. rocznicy utworzenia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Pierwszego wpisu dokonał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, także zaproszeni goście zamieścili wiele ciepłych słów dla przyszłych pokoleń.

 

*                    *                   *

 

Rys historyczny Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

W kwietniu 1934 roku uroczyście otworzono największy port lotniczy na Okęciu.

1 października 1970 roku z Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Warszawa Ochota wydzielono i podporządkowano bezpośrednio Komendzie Stołecznej Policji Komisariat Milicji Obywatelskiej Centralnego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

W latach 90. zmieniono nazwę na Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.

W latach 70-tych utworzono Pododdział Antyterrorystyczny Milicji Obywatelskiej na Okęciu.

Pod koniec lat 80. utworzono Nieetatową Grupę Antyterrorystyczną Zabezpieczenia Naziemnego. W 1990 roku zmieniono jego nazwę na Samodzielny Pluton Antyterrorystyczny Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie (SPAT). W 2003 roku miała miejsce kolejna zmiana, tym razem na Sekcję Zabezpieczenia Lotniska. Natomiast w latach 2003-2004 obowiązywała nazwa Zespół Minersko-Pirotechniczny.

W latach 80. w strukturze komisariatu utworzona została Kompania Zabezpieczenia Naziemnego odpowiadająca za bezpieczeństwo pasażerów ruchu krajowego.

Czasy świetności komisariatu przypadają na lata 80., wówczas komisariat liczył ok. 300 etatów, a komendant miał aż trzech zastępców. Obecnie KPPL posiada 70 etatów, a rejon służbowy biegnie po tzw. płocie lotniska. W jednostce funkcjonują 2 wydziały: kryminalny oraz prewencji, w skład ostatniego wchodzą następujące komórki: ogniwa patrolowo-interwencyjne, ogniwo ruchu drogowego, zespół ds. wykroczeń, zespół dyżurnych i zespół organizacji służby.

Policjanci z KPPL Warszawa Okęcie współpracują m. in. z: Prezesem Przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze, z Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Lotniska Chopina w Warszawie, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Strażą Ochrony Lotniska, Lotniskową Strażą Pożarną, Ratownictwem Medycznym, Służbą Ochrony Państwa i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Wspólne działanie służb opiera się m.in. na porozumieniach i procedurach np.: Plan działania w sytuacji zagrożenia na Lotnisku Chopina w Warszawie, Procedura alternatywne drogi i miejsca podczas ewakuacji na terenie Portu Lotniczego, Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie bagażu/przedmiotu pozostawionego bez opieki, Procedura działania w sytuacji zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego.

Obecnie siedziba KPPL Warszawa Okęcie znajduje się około 200 metrów od budynku Terminala A Lotniska Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 (na obszarze administracyjnym gminy Warszawa Włochy).

 

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: Marek Szałajski
Film: nadkom. Jarosław Florczak

 

 • Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie składa meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie byłego Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie byłego Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie obecnego Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie obecnego Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Komendant Stołeczny Policji i Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie wręczają byłym Komendantom Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie pamiątkowe tabliczki
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Komendant Stołeczny Policji i Komendant Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie wręczają byłym Komendantom Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie pamiątkowe tabliczki
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie byłego Komendanta Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie Komendanta Stołecznego Policji
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Przemówienie Komendanta Stołecznego Policji
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Zaproszeni goście - byli pracownicy Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Komendant Stołeczny Policji wręcza pamiątkową statuetkę obecnemu Komendantowi Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Zaproszeni goście oglądają okolicznościową wystawę poświęconą obchodom 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Zaproszeni goście oglądają okolicznościową wystawę poświęconą obchodom 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
 • Zaproszeni goście oglądają okolicznościową wystawę poświęconą obchodom 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie
  Uroczystość obchodów 50-lecia Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Film 50-lecie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Opis filmu: 50-lecie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie

Pobierz plik 50-lecie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie (format mp4 - rozmiar 30.44 MB)

Film Film z audiodeskrypcją

Opis filmu: Film z audiodeskrypcją

Pobierz plik Film z audiodeskrypcją (format mp4 - rozmiar 31.16 MB)