Podsumowano 2019 rok - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowano 2019 rok

Data publikacji 21.01.2020

Jak co roku w auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego w Piasecznie odbyła się odprawa kadry kierowniczej stołecznej komendy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, podsumowano efekty policyjnej pracy za ubiegły rok.

Roczna odprawa, która odbyła się 20 stycznia br. rozpoczęła się od przyjęcia meldunku przez Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja od insp. Sławomira Cisowskiego. W spotkaniu podsumowującym policyjną pracę w 2019 roku udział wzięli: komendant stołeczny wraz z zastępcami, II Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, p.o. Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Michał Domaradzki, sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele biur bezpieczeństwa w mazowieckim urzędzie wojewódzkim i urzędzie marszałkowskim, także CBŚP, BSW Policji, związków zawodowych oraz kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

Przed rozpoczęciem odprawy nadinsp. Paweł Dobrodziej wyróżnił nagrodą rzeczową Najlepszego Policjanta w 2019 roku, którym został st. asp. Nikodem Galiński  dowódca drużyny Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Policjant został nagrodzony za szczególne dokonania w służbie, w tym ujawnianie przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym.

W dalszej części spotkania Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej przedstawił wyniki pracy stołecznych policjantów, którzy średnio każdego dnia ubiegłego roku przeprowadzili 2 030 interwencji (co 43 sek.), wykryli 113 przestępstw, kontrolowali 1.293 uczestników  ruchu drogowego. Ponadto 3.585 razy funkcjonariusze badali stan trzeźwości, weryfikowali 59 zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa (51,2% potwierdzonych), konwojowali i doprowadzili 85 osób,  zatrzymali 32 osoby na gorącym uczynku, zabezpieczali 7 zgromadzeń i imprez masowych, których łącznie w 2019 r. było 2 421.

Komendant mówiąc o bezpieczeństwie w stolicy przytoczył badania, z których wynika, że blisko 92% badanych czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, prawie 92% respondentów  bezpiecznie porusza się podczas samotnego spaceru po zmroku, a ponad 91% pytanych mieszkańców ocenia działalność Policji na wysokim poziomie, natomiast 75% ankietowanych uważa Policję za instytucję godną zaufania.

W minionym roku policjanci stołecznego garnizonu zabezpieczyli u podejrzanych mienie na kwotę ponad 275 mln złotych i odzyskali w prowadzonych postępowaniach ponad 123 mln złotych (to najwięcej spośród innych jednostek w kraju). W ramach zwalczania przestępczości narkotykowej zabezpieczono ponad 806 kg środków odurzających o wartości ponad 43,5 mln zł. Natomiast w 7 wybranych kategoriach przestępstw odnotowano 29 826 postępowań wszczętych, 30 533 przestępstw stwierdzonych  i wykrywalność przestępstw na poziomie 25,7%,

Generał wspomniał również o zadaniach inwestycyjno-remontowych zrealizowanych w 2019 roku, na które przeznaczono kwotę ponad 46 mln zł, w tym z Programu Modernizacji  Policji – 40 592 938 zł, natomiast z Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Policji - 1 712 000 zł, a ze środków UE – 6 153 994 zł.

W minionym roku oddano do użytku nowe siedziby m.in. na terenie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, Komisariatu Policji w Raszynie, a także przeprowadzono termomodernizację budynków stołecznej komendy przy ul. Karolkowej oraz Jagiellońskiej. W bieżącym roku planowane jest zakończenie następujących inwestycji: budowy siedziby KP w Radzyminie, KP w Pomiechówku, KP w Mrozach, PP w Żabiej Woli, PP w Prażmowie oraz budowa systemów zabezpieczenia technicznego obiektu CSU KSP w Starej Wsi. W kolejnych latach oddane zostaną do użytku kolejne siedziby: PP w Izabelinie, PP w Lesznie, PP Wiązownie i KP Warszawa Ursynów.

W 2019 roku dużym zainteresowaniem mediów spotkały się m.in.: sprawy kryminalne realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KSP oraz Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, czego efektem było m.in. powstanie reportażu o pracy stołecznego wydziału „antynarkotykowego”, a także protesty rolników w Warszawie, zabezpieczenie obchodów  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Narodowego Dnia Niepodległości, poszukiwania zaginionego Dawida, relacje z obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej oraz oryginalne formy komunikatów w mediach społecznościowych i tradycyjnych dot. np. poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw czy służby policyjnych psów i koni.

Komendant Stołeczny Policji postawił przed policjantami zadania na 2020 r., które wiążą się przede wszystkim: ze stabilizacją kadr i wzrostem zatrudnienia, kontynuacją działań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawą efektywności służb ruchu drogowego (zwiększenie liczby kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego, ograniczenie liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych, a także wzmocnienie etatowe WRD KSP). Ważnym zadaniem jest również zwiększenie skuteczności w 7 wybranych kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestępczość samochodową, a także wzrost skuteczności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poprawa wykrywalności przestępstw motywowanych nienawiścią i utrzymanie dotychczasowej współpracy dzielnicowych ze społeczeństwem. Istotna jest także optymalizacja czasu reakcji na zdarzenie oraz szybka, skuteczna i profesjonalna obsługa interesanta.

Wyniki pracy policjantów poszczególnych pionów stołecznej komendy omówili zastępcy komendanta stołecznego Policji: insp. Krzysztof Smela, insp. Marek Chodakowski i Włodzimierz Pietroń. Więcej w styczniowym numerze „Stołecznego Magazynu Policyjnego”.

Po przedstawieniu efektów pracy stołecznych policjantów głos zabrał II Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, który podziękował za współpracę z wojewodą mazowieckim oraz z mazowieckim biurem bezpieczeństwa nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również podczas realizacji wielu akcji profilaktycznych i edukacyjnych. Wicewojewoda złożył również funkcjonariuszom życzenia, by cele postawione na 2020 rok zostały w całości zrealizowane.

Podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców złożył funkcjonariuszom także p.o. Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Michał Domaradzki. Pan dyrektor  pogratulował w imieniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego stołecznym policjantom wysokich ocen wśród mieszkańców stolicy, podkreślając przy tym specyfikę garnizonu stołecznego, z którego wielu turystów wyjeżdża z poczuciem bezpieczeństwa, na co wpływ ma ciężka praca mundurowych wszystkich pionów stołecznej Policji.

Słowa wdzięczności stołecznym policjantom wyrazili również: Anna Ochalska, p.o. Kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Andrzej Szeliga, Prokurator Regionalny w Warszawie.

 

tekst: Ewelina Kucharska

foto: podkom. Piotr Świstak

  • Podsumowano 2019 rok
  • Podsumowano 2019 rok
  • Podsumowano 2019 rok