Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Schronisko dla 16-latki za groźby, pobicia, zniszczenie mienia i usiłowanie rozboju na matce

Data publikacji 20.05.2019

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do wydziału rodzinnego i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie zwrócili się policjanci ogniwa do spraw nieletnich wołomińskiej komendy wobec 16-latki. Dziewczyna nie dość, że nie wywiązywała się z obowiązku szkolnego, to jeszcze jak wynikało z zawiadomienia znęcała się nad matką, jej partnerem i młodszym rodzeństwem, niszczyła wyposażenie domu, wielokrotnie dopuściła się też gróźb wobec swojej matki, a także usiłowała dokonać na niej rozboju żądając wydania telefonu komórkowego. Decyzją sądu rodzinnego została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Funkcjonariusze ogniwa do spraw nieletnich wołomińskiej komendy zostali powiadomieni przez matkę 16-latki o przestępstwach jakich ta miała dopuścić się na osobach najbliższych. Jak ustalili policjanci, od 2017 r. miała wielokrotnie znęcać się psychicznie i fizycznie nad matką, jej partnerem oraz młodszym rodzeństwem, grozić matce kilkukrotnie pozbawieniem życia, dopuścić się też jej pobicia, w wyniku którego poszkodowana doznała naruszenia czynności narządów ciała. Nastolatka miała także uszkodzić sprzęt codziennego użytku znajdujący się w domu, powodując straty w kwocie około 650 złotych, a w marcu br. próbowała dokonać rozboju na matce, żądając wydania telefonu komórkowego.

Informacje jakie uzyskali na temat 16-latki policjanci wskazywały dodatkowo, że ta może używać środków odurzających i alkoholu. Nieletnia była dodatkowo upominana już przez sąd nieletni w związku z niedopełnieniem obowiązku szkolnego, samowolnym opuszczaniem miejsca zamieszkania oraz domu dziecka w którym została przez pewien czas przebywała. Jej zachowanie wyraźnie wskazywało na wysoki stopień demoralizacji oraz lekceważenia norm społecznych i prawnych. Zastosowany wobec niej na czas trwania postępowania o demoralizację środek wychowawczy w postaci kuratora sądowego, też nie przynosił oczekiwanego rezultatu.

Funkcjonariusze ogniwa do spraw nieletnich wołomińskiej komendy zatrzymali 16-latkę, po czym przesłuchali ją w charakterze nieletniej sprawczyni czynów karalnych, a całość materiałów skierowali z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do wydziału rodzinnego i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie. Sąd postanowił umieścić 16-latkę w schronisku dla nieletnich na okres najbliższych 3-miesięcy.

ts/mb