Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc rówieśnicza i uzależnienia tematem spotkania z 300 osobową grupą uczniów

Data publikacji 15.05.2019

W Zespole Szkół nr 1 w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie z grupą 300 uczniów. Tematem była przemoc rówieśnicza, a także aspekty dotyczące prowadzonej przez policję kampanii „Dopalacze i narkotyki zabijają”.

Łącznie w zajęciach wzięło udział 300 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Konstancionie- Jeziornie. Program poprowadzili dzielnicowi st. asp. Sebastian Majewski i asp. Tomasz Awier wraz policyjnym profilaktykiem nadkom. Jarosławem Sawickim.

Zajęcia realizowane były w ramach kampanii społecznej "Narkotyki i dopalacze zabijają", której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. W tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii. Kolejnym tematem była przemoc fizyczna, jak i ta kierowana za pośrednictwem nowych mediów. W czasie zajęć poruszone zostały przypadki przemocy rówieśniczej z Warszawy i Lubina, gdzie akty przemocy doprowadziły do śmierci dwóch uczniów.

esz/js