Służba godna naśladowania - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Służba godna naśladowania

Data publikacji 26.03.2019

Dzisiaj komendant stołeczny nagrodził policjantów i pracowników Policji, których postawa i służba są wzorem do naśladowania. Wyróżnieni pracują w różnych pionach KSP i jednostkach organizacyjnych. Łączy ich zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność działania.

W Białej Sali Pałacu Mostowskich w obecności kadry kierowniczej stołecznego garnizonu odbyło się uroczyste wręczenie nagród 118 policjantkom i policjantom, w tym 17 pracownikom Policji, którzy wyróżnili się rzetelnym i wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych. Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi asystowali jego zastępcy mł. insp. Krzysztof Smela i Włodzimierz Pietroń.

Najliczniejszą grupę nagrodzonych stanowili policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP. Ich pracowitość, doświadczenie i wiedza doprowadziły do zatrzymania sprawców m.in. kradzieży sklepowych i kieszonkowych oraz oszustw metodą „na policjanta”. Ponadto wykazali się właściwym rozpoznaniem i prawidłowym typowaniem, dzięki którym zaginione dziecko szybko wróciło do rodziców.

Jak ważne jest życie ludzkie udowodnił także policjant z KPP w Mińsku Mazowieckim, który po służbie pomógł zaginionemu mężczyźnie cierpiącemu na zanik pamięci. Dzięki jego zaangażowaniu nie doszło do tragedii – zdarzenie miało miejsce przy niskiej temperaturze powietrza. Podobnie policjanci z KRP Warszawa II wykazali się szybką i skuteczną reakcją w sytuacji zagrożenia. Uratowali przed utonięciem chłopców, którzy weszli na pękający lód i utknęli na jednej z tafli. Za postawę godną naśladowania wyróżniony został również funkcjonariusz z otwockiej komendy, który nie przeszedł obojętnie i zareagował, gdy agresywny mężczyzna atakował kontrolerów Zarządu Transportu Miejskiego.

Za prawidłowe i skuteczne realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych komendant stołeczny nagrodził wielu funkcjonariuszy z komórek i jednostek organizacyjnych. Mundurowi, mimo wielu trudności, wytrwale pracowali nad wieloma sprawami dotyczącymi m.in.: nielegalnej uprawy konopi oraz jej przetwarzania i wprowadzania do obrotu, paserstwa pojazdów znacznej wartości (300 tys zł.), zabójstwa, uprowadzenia, kradzieży samochodów, handlu środkami odurzającymi, posiadania broni i amunicji bez wymaganego pozwolenia oraz przedmiotów pochodzących z kradzieży, napadu rabunkowego na sklep jubilerski, oszustw metodą „na policjanta” i „prokuratora”, kradzieży z włamaniem do mieszkań. Skuteczność ich działań przełożyła się na zatrzymanie sprawców wymienionych przestępstw.
 
Wzorową realizacją zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wykazali się funkcjonariusze z KRP Warszawa I. Ich odpowiednie przygotowanie, analiza potencjalnych zagrożeń, prawidłowe dyslokowanie oraz dowodzenie przydzielonymi siłami policyjnymi skutkowało utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant stołeczny docenił również policjantów, którzy zajęli I miejsce w XXI Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich „Romków” w kwalifikacji drużynowej jednostek policyjnych oraz II miejsce w klasyfikacji indywidualnej policjantek. Wyróżnieni zostali także pracownicy z Wydziału Teleinformatyki KSP, którzy wykazali się profesjonalizmem podczas zabezpieczania Konferencji Bliskowschodniej.

Zwracając się do wyróżnionych policjantów i pracowników cywilnych nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował im za wzorową i godną naśladowania pracę. Szczególną wdzięczność wyraził funkcjonariuszom, którzy skutecznie reagowali także po służbie oraz policjantom realizującym trudne i wymagające ponadprzeciętnego zaangażowania sprawy, w tym dotyczące przestępstw z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie. Zaznaczył, że nie byłoby dobrych wyników, gdyby nie przygotowanie merytoryczne policjantów oraz ich postawa i umiejętność budowania razem z przełożonymi odpowiedniej atmosfery, bo dzięki zespołowej pracy możliwe jest pokonywanie trudności i rozwiązywanie skomplikowanych spraw. Na koniec uroczystości generał jeszcze raz pogratulował nagrodzonym i życzył wielu podobnych spotkań w tym roku.

Tekst: Ewelina Kucharska
Foto: asp. sztab. Tomasz Oleszczuk