Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich w Tallinnie

Data publikacji 20.03.2019

W dniach 13-15 marca 2019 r. w Tallinnie w Estonii odbyła się Konferencja Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich. Jest to wydarzenie cykliczne, w którym biorą udział szefowie Policji z: Helsinek, Rygi, Tallinna, Warszawy i Wilna. Gospodarzem przedmiotowego wydarzenia był Prefekt Prefektury Północnej Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii Pan Kristian Jaani.

W tym roku w imieniu Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja garnizon stołeczny reprezentował podinsp. Mikołaj Linda – Zastępca Naczelnika Gabinetu KSP. Tegoroczne spotkanie obejmowało następujące tematy: „Młodociane gangi – przestępczość i alternatywne rozwiązania” oraz „Przestępczość z użyciem substancji odurzających z zamiarem wykorzystania ofiary (kradzież, zgwałcenie)”.

Przedstawiciel strony polskiej wygłosił prezentację poświęconą przestępczości z użyciem substancji odurzających z zamiarem wykorzystania ofiary na terenie garnizonu stołecznego. Przedmiotowe wystąpienie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem przez uczestników konferencji. Konferencja była okazją do omówienia bieżących problemów we wskazanych obszarach tematycznych oraz wymiany doświadczeń, z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy.  Tego typu spotkania dają możliwość zacieśnienia kontaktów pomiędzy uczestnikami z różnych krajów oraz pozwalają promować Komendę Stołeczną Policji na arenie międzynarodowej.

kc