Nagrody dla policjantów - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla policjantów

Data publikacji 06.11.2018

W Komendzie Stołecznej Policji odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród motywacyjnych przyznanych przez Komendanta Stołecznego Policji dla policjantów i pracowników cywilnych. Wyróżnienia zostały wręczone w uznaniu wzorowej służby, zaangażowania oraz profesjonalizmu podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

W obecności kadry kierowniczej stołecznego garnizonu w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród przyznanych dla policjantek i policjantów oraz pracowników cywilnych za zaangażowanie w realizację służbowych obowiązków oraz profesjonalizm w służbie. Wyróżnienia wręczył Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który w swemu wystąpieniu zaznaczył, że dziś nagrody odebrało 90 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale w ostatnim czasie takich nagród było znacznie więcej.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej uhonorował nagrodami motywacyjnymi w formie pieniężnej funkcjonariuszy z wielu jednostek i wydziałów. Wśród wyróżnionych znaleźli się specjaliści od zwalczania przestępczości narkotykowej, od walki z terrorem kryminalnym i zabójstwami, policjanci pełniący w swoich jednostkach funkcje rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Stołecznego Policji, policyjni wywiadowcy, wysokiej klasy specjaliści z wydziału do walki z korupcją, wydziału wywiadu kryminalnego, wydziału do walki z przestępczością samochodową, laboratorium kryminalistycznego KSP, czy wydziału kontroli. Wyróżnienia odebrali również pracownicy Policji, w tym z zespołu  do spraw medycyny pracy, z gabinetu KSP czy wydziału techniki operacyjnej.

Kierując podziękowania do wyróżnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Pan Komendant zwrócił uwagę i podkreślił szerokie spectrum spraw i sukcesów, za jakie funkcjonariusze i policjanci zostali nagrodzeni. Były to zarówno spektakularne sprawy, które znalazły się w tzw. newsach środków masowego przekazu, jak również działania mniej spektakularne, ale wymagające mrówczej pracy, kreatywności, własnej inicjatywy i ogromnej determinacji.

Do takich sukcesów niewątpliwie należy ustalenie jednego ze sprawców ataku na kelnerkę w lokalu gastronomicznym w Krynicy Morskiej. Po nagłośnieniu zdarzenia przez środki masowego przekazu, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, którzy posiadali bardzo dobre rozpoznanie operacyjne środowiska przestępczego, bezbłędnie wytypowali i zatrzymali sprawcę tego brutalnego ataku na kobietę.

Na uwagę zasługuje także profesjonalne rozpracowanie grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, działającej na terenie powiatu piaseczyńskiego oraz zatrzymanie w bezpośrednim pościgu uzbrojonego lidera tej grupy. Warte podkreślenia są także działania funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością samochodową, którzy rozpracowali kilka grup przestępczych zajmujących się kradzieżą pojazdów oraz odzyskanie wielu skradzionych samochodów.

Na wyróżnienie zasłużyli swoją postawą dzielnicowi z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII udzielili pomocy mężczyźnie wiozącemu rodzącą żonę do szpitala. Pilotując kierowany przez niego samochód przez zakorkowane ulice Warszawy, pomogli jego żonie, u której rozpoczęła się akcja porodowa, a rodząca kobieta zapadała w śpiączkę cukrzycową.

Nagrodę z rąk Pana Komendanta odebrał także najlepszy policyjny analityk kryminalny 2018 roku. Oficer z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KSP wygrał I (pierwszy) Konkurs na „lidera analityków kryminalnych Policji w roku 2018”. W ocenie jury konkursu przedstawił on analizę kryminalną sprawy spełniającą najwyższe standardy europejskie w tym zakresie.

„Swoimi osiągnięciami pokazujecie dobitnie, że doskonale rozumiecie, co jest misją służby i pracy w Komendzie Stołecznej Policji, ale przede wszystkim budujecie pozytywny wizerunek nie tylko naszej jednostki, ale całej formacji w opinii społecznej” – zaznaczył nadinspektor Paweł Dobrodziej. „Warte szczególnego podkreślenia jest także to, że znakomita większość spraw, za których rozwiązanie zostały przyznane wyróżnienia, zakończyła się sukcesem dzięki umiejętności pracy w zespole, dzięki wzajemnemu wsparciu   i wykorzystaniu wiedzy oraz doświadczenia wszystkich osób pracujących      na ten sukces.”

Zwracając się do wyróżnionych Komendant Stołeczny Policji podziękował wszystkim nagrodzonym za zaangażowanie i ciężką pracę i życzył kolejnych sukcesów w służbie i pracy.

ea

  • Nagrody dla policjantów
  • Nagrody dla policjantów
  • Nagrody dla policjantów
  • Nagrody dla policjantów
  • Nagrody dla policjantów