40. Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

40. Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich

Data publikacji 17.05.2018

W dniach 3 - 6 maja br. w Dublinie odbyła się 40. Konferencja Szefów Policji Stolic Europejskich. Tematem przewodnim tego wydarzenia była wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień związanych z reagowaniem na incydenty z dużą ilością ofiar oraz współpracą Policji ze społecznością lokalną. Komendę Stołeczną Policji w tym roku reprezentowali nadinsp. Paweł Dobrodziej – Komendant Stołeczny Policji oraz podinsp. Piotr Grzywiński – Kierownik Sekcji I Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji.

Organizatorem i gospodarzem tegorocznej konferencji była Komenda Metropolitalna Policji w Dublinie stanowiąca część irlandzkiej Policji zwanej potocznie „strażą pokoju” (An Garda Síochána). W konferencji uczestniczyli szefowie stołecznych Policji z: Albanii, Austrii, Macedonii, Rosji, Azerbejdżanu, Serbii, Belgii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, Cypru, Hiszpanii, Czech, Szwecji, Estonii, Watykanu, Finlandii, Walii, Francji, Niemiec, Węgier, Islandii, Włoch, Kazachstanu, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Czarnogóry, Holandii, Irlandii Północnej, Norwegii, Polski, Chorwacji oraz Kosowa.

Podczas obrad na terenie Zamku Dublińskiego uczestnicy dyskutowali o bieżących wyzwaniach dla bezpieczeństwa Europy, jakimi są m.in. zagrożenia terrorystyczne oraz radykalizowanie się postaw części społeczeństwa. W trakcie konferencji podkreślono szczególną rolę Policji  w tym dzielnicowych działającej w społecznościach lokalnych. Dzięki tej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu możliwe jest pozyskiwanie istotnych informacji z zakresu terroryzmu i radykalizacji.

Prelegenci podkreślali, iż w sytuacjach kryzysowych ogromne znaczenie ma współdziałanie służb wczesnego reagowania (w tym w szczególności Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego oraz transportu miejskiego). Dlatego też ważne są wcześniejsze szkolenia oraz koordynacja wspólnych ćwiczeń. Wskazano również na konieczność wypracowania odpowiednich algorytmów postępowania na wypadek incydentów z dużą liczbą ofiar.

Podsumowaniem konferencji było oficjalne podpisanie i przyjęcie przez stołecznych szefów Policji deklaracji końcowej. Wśród postanowień w niej zawartych znalazły się
m.in.: utworzenie wśród zainteresowanych krajów komitetu roboczego, który wypracuje ogólne zasady praktycznego reagowania na incydenty terrorystyczne, zintensyfikowanie ćwiczeń specjalistów z różnych służb, monitorowanie mediów społecznościowych, a także zwiększenie zaangażowania Policji w życie społeczności lokalnych.

Podsumowując konferencję, Komendant Stołeczny Policji w Dublinie Pan Patrick Leahy stwierdził, że skupia ona najlepsze praktyki z całej Europy na temat tego jak kadra dowódcza Policji powinna zarządzać incydentami krytycznymi, następstwami takich zjawisk oraz działaniami, które służą ich zapobieganiu. Dodał on również, iż dzięki tego typu inicjatywom jesteśmy bezpieczniejsi i lepiej przygotowani na potencjalne zagrożenia.

Konferencje Szefów Policji Stolic Europejskich odbywają się cyklicznie każdego rokuw poszczególnych stolicach państw biorących w nich udział. Obrady podczas konferencji odbywają się w języku angielskim i dotyczą wspólnych problemów, zjawisk przestępczych, spraw bieżących oraz wymiany doświadczeń, z których mogliby skorzystać wszyscy partnerzy. Komenda Stołeczna Policji dwukrotnie była gospadarzem Konferencji Szefów Policji Stolic Europejskich: w roku 1998 oraz 2013. Gospodarzem przyszłorocznej konferencji będzie Prezydium Policji w Wiedniu, natomiast konferencję w roku 2020 zorganizuje Policja z Kosowa. 

 

Gabinet KSP/eszs