Ćwiczenia służb w Rezydencji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia służb w Rezydencji

Data publikacji 18.03.2017

Policjanci Komendy Stołecznej Policji wraz z innymi służbami ratowniczymi wzięli udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „REZYDENCJA”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było sprawdzenie przygotowania, umiejętności współdziałania oraz reakcji różnych służb w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

Policjanci z Wydziału KSP:  Realizacyjnego, Ruchu Drogowego, Ochrony Placówek Dyplomatycznych, Stołecznego Stanowiska Kierowania, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Komendy Rejonowej Warszawa II na jednym z obiektów Warszawy przeprowadzili działania symulacyjne. Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Celem ćwiczenia było usprawnienie procesu reagowania na zdarzenia związane z zagrożeniem terrorystycznym oraz niebezpiecznym ładunkiem na terenie jednego z obiektów dyplomatycznych. Są to cykliczne ćwiczenia prowadzone na terenie hoteli, obiektów oświatowych, dyplomatycznych oraz innych podmiotów m.st. Warszawy, które mają na celu zapoznanie ze specyfiką obiektu i rejonem bezpośrednio do niego przyległego.

Działania służb i instytucji prowadzone są w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Pozwala to służbom na wypracowanie nawyków skutecznego  reagowania w sytuacjach ataku terrorystycznego.

W realizacji przedsięwzięcia brały udział Straż Pożarna, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe.

  • Ćwiczenia służb w Rezydencji
  • Ćwiczenia służb w Rezydencji
  • Ćwiczenia służb w Rezydencji
  • Ćwiczenia służb w Rezydencji
  • Ćwiczenia służb w Rezydencji
  • Ćwiczenia służb w Rezydencji