Ciężarówki i autobusy pod kontrolą - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ciężarówki i autobusy pod kontrolą

Data publikacji 17.02.2017

Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie porządku w ruchu drogowym to główne zadania policji drogowej. Są one realizowane m. in. poprzez kontrolę samochodów ciężarowych i autobusów. W 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, na terenie garnizonu stołecznego realizowane są działania pod nazwą "TRUCK I BUS". Ich celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. W czwartek kontrole odbywały się m. in. na ul. Łopuszańskiej w Warszawie.

Podejmowane działania wynikają z "Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do realizacji w 2017 roku" Komendanta Głównego Policji. W jego założeniach przyjęto wytyczne zawarte w:

  • IV Europejskim Programie Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej w latach 2011-2020,
  • Rekomendacji Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego "TISPOL",
  • Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018,
  • Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

W czasie akcji policjanci ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę na:

  • stan techniczny samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich wyposażenie dodatkowe,
  • właściciwe zabezpieczenie ładunku,
  • przestrzeganie norm czasu pracy kierujących,
  • ilość osób przewożonych w pojeździe.

Kontrole odbywają się na posterunkach zlokalizowanych w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodów ciężarowych i autobusów, a także przez patrole piesze i zmotoryzowane na pozostałych drogach Warszawy i garnizonu stołecznego. Nadzorem objęte zostały również zajezdnie, pętle i przystanki "końcowe" autobusów.

Policjanci "drogówki" kontrolują wymaganą dokumentację i trzeźwość kierowców. Sprawdzają stosowanie się użytkowników pojazdów do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewożenia dzieci. Reagują w sposób zdecydowany i natychmiastowy na wszelkie wykroczenia, zwłaszcza te powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ładowanie odtwarzacza...