Wspólne patrole policjantów i leśników - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole policjantów i leśników

Data publikacji 22.08.2013

Ramowy Plan Wspólnych Działań w zakresie przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu oficjalnie podpisali dziś w Pałacu Mostowskich Komendant Stołeczny Policji oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Wspólne patrole leśników i policjantów będą miały na celu m.in. zapobieganie tworzeniu tzw. dzikich wysypisk śmieci.

W obecności przedstawicieli mediów Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie mgr inż. Konrad Grzybowski podpisali dokument w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym, zwalczania przestępstw i wykroczeń w tym zakresie oraz ujawniania miejsc nielegalnego porzucania odpadów na terenie działania stołecznej Policji.

- Szkodnictwo leśne jest zagadnieniem bardzo obszernym, ponieważ dotyczy m.in. nielegalnej wycinki drzew, zagrożenia pożarowego, kłusownictwa, a także tworzenia nielegalnych odpadów, zwłaszcza budowlanych. Podpisany ze stołeczną Policji dokument jest kolejnym krokiem w naszej stałej współpracy i mam nadzieję, że przyniesie oczekiwane rezultaty - powiedział Konrad Grzybowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo podkreślił, że inicjatywa wzmożonych kontroli obszarów leśnych pojawiła się w kontekście przyjętej niedawno tzw. ustawy śmieciowej. – Wspólne patrole leśników i policjantów pozwolą nam wymieniać się informacjami i wzajemnie uzupełniać. Leśnicy mają doskonałe rozpoznanie terenu, policjanci natomiast dysponują uprawnieniami pozwalającymi skutecznie walczyć ze szkodnictwem leśnym. Pragnę podkreślić, że policyjny mundur nie powinien wzbudzać strachu, a przede wszystkim szacunek. Jestem również przekonany, że nasza współpraca przyniesie korzyści nie tylko środowisku, ale nam wszystkim.

W ramach podpisanego dziś dokumentu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie sporządzi wykaz miejsc, w których najczęściej dochodzi do aktów bezprawnego naruszania przepisów ochrony lasów, a w szczególności tworzenia tzw. dzikich wysypisk odpadów. Ponadto udostępni szczegółowe mapy leśne oraz informacje na temat występujących tam warunków naturalnych. Koordynacją działań z ramienia Policji zajmą się wyznaczeni w jednostkach organizacyjnych funkcjonariusze. Ich zadaniem będzie przeprowadzanie na określonym terenie działań mających na celu przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu, według skali i rodzaju zagrożeń. Pomogą w tym wspólne patrole z pracownikami poszczególnych nadleśnictw.

Działania obejmą obszar podległy Komendzie Stołecznej Policji, a mianowicie teren m. st. Warszawy oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński oraz warszawsko zachodni. Informacje o wspólnych inicjatywach i przeprowadzonych działaniach będą zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych jednostek nadleśnictw oraz Policji.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Zespół Prasowy KSP