Stołeczna Policja w obronie przyrody - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczna Policja w obronie przyrody

Data publikacji 11.08.2011

Ramowy plan współdziałania w zakresie ochrony przyrody Komenda Stołeczna Policji podpisała z Kampinoskim Parkiem Narodowym podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Roku Lasów. Warszawskich policjantów reprezentował I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor dr Robert Bałdys.

Konferencja z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnych za ochronę środowiska, posłów i senatorów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego odbyła się w siedzibie dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Gościem honorowym spotkania był Prymas Senior kardynał Józef Glemp. W trakcie uroczystości osobom zaangażowanym i zasłużonym w ochronę Puszczy Kampinoskiej zostały wręczone wysokie odznaczenia państwowe.

Spośród wielu inicjatyw podejmowanych przez Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego wspomniana konferencja stanowiła jeden z głównych punktów obchodów Międzynarodowego Roku Lasów, którym Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2011. Główne hasło „Lasy dla ludzi” ma nam uświadomić, jakie ogromne znaczenie ma ochrona, zarządzanie i zrównoważony rozwój wszystkich rodzajów lasów.

W działaniach ekologicznych na rzecz środowiska uczestniczy Komenda Stołeczna Policji, która podpisała z Kampinoskim Parkiem Narodowym ramowy plan współdziałania w zakresie ochrony przyrody, zapobiegania oraz zwalczania szkodnictwa przyrodniczego i przeciwko zwierzynie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z otuliną Parku.

W ramach tego dokumentu Komendant Stołeczny Policji oraz Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego mgr inż. Jerzy Misiak uzgodnili i przyjęli do realizacji ramowy plan współdziałania w oparciu o § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli (Dz.U. Nr 5, poz. 33).

- Niezwykle istotnym punktem naszej współpracymówi I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor dr Robert Bałdysjest wymiana informacji o terenach szczególnie zagrożonych szkodnictwem przyrodniczym i przeciwko zwierzynie. W ramach porozumienia planujemy organizowanie wspólnych narad i szkoleń, aktualizację przepisów prawnych. Przede wszystkim jednak zostanie zacieśniona współpraca Policji ze Strażą Parku. Będą planowane i wspólnie realizowane w terenie akcje przeciwko kłusownikom oraz wszelkim innym przejawom szkodnictwa przyrodniczego.

Przypomnijmy, że I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji młodszy inspektor dr Robert Bałdys jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1987 r. Od początku poluje w Kole Łowieckim „Ponowa” z siedzibą w Ostrowcu Świetokrzyskim, które dzierżawi obwód łowiecki na terenie województwa świętokrzyskiego. Przed dwoma laty został uhonorowany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w tym roku Srebrnym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny.

Komendant podkreśla swoje wielkie poparcie dla wszelkich inicjatyw w kierunku ochrony przyrody.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz, Wydział Komunikacji Społecznej KSP