Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji - Komenda Stołeczna Policji

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji


Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji działa od 17 lutego 2015 r. i jest objęty patronatem Komendanta Stołecznego Policji.

Aktualnie Klub HDK zrzesza 122 funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, czterech Komend Rejonowych Policji w Warszawie (I, IV, V, VI)
oraz jednostek Policji z Legionowa, Otwocka i Ostrołęki.
Działalność klubu opiera się przede wszystkim na organizowaniu cyklicznych akcji Honorowego Oddawania Krwi na terenie Komendy Stołecznej Policji.
Do tej pory odbyło się ich dziewięć.

W marcu br. zapoczątkowaliśmy również organizowanie podobnych akcji w Komendzie Głównej Policji,
a nasi krwiodawcy brali udział w zbiórkach krwi organizowanych
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.