KKOP - Komenda Stołeczna Policji

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa

Koleżanki i koledzy!

Pomoc koleżeńska jest nie tylko pożyteczna i piękna, ale we współczesnym życiu wręcz konieczna

Na pewno każdy z nas (choćby najbardziej zaradny), znalazł się w sytuacji, kiedy musiał skorzystać z czyjejś pomocy (np. finansowej). Mieć, na kogo liczyć to wielkie szczęście zwłaszcza, kiedy los bywa złośliwy lub kiedy napotkamy „niespodzianki”, jakie niesie życie. Dobrze jest w takich sytuacjach móc, na kogoś liczyć. Idea koleżeńskiej pomocy przyświecała przy tworzeniu Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. To dzięki KKOP możemy być jednocześnie pomagającym i korzystającym z pomocy.

KKOP - to kasa, do której wpłacamy ustaloną kwotę pieniężną, a po pewnym czasie możemy uzyskać nieoprocentowany kredyt. Taki rodzaj pożyczki to świetny sposób na to, aby uzyskać szybką pomoc finansową i co bardzo istotne nie płacić zbędnych odsetek.

Przy Komendzie Stołecznej Policji działa Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa, której działalność regulowana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. z dnia 28 grudnia 1992 r.) oraz Statutem Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Stołecznej Policji.

Obecnie do KKOP należy ponad 2,5 tysiąca pracowników policji. Kapitał kasy wynosi prawie 18 000 000 złotych. W każdym miesiącu Zarząd KKOP przyznaje około 60 pożyczek na kwotę ok. 1 100 000 złotych. Okres oczekiwania uzależniony jest od ilości złożonych wniosków na dany miesiąc.

WAŻNE !

Kasa zapomogowo-pożyczkowa to najszybsza i najskuteczniejsza forma samopomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Każdy pożyczkobiorca korzysta z pieniędzy stanowiących własność jego kolegów - członków tej samej kasy. Pożyczki są nie oprocentowane i spłacane w miesięcznych ratach. Członkostwo w kasie jest dobrowolne.

Już dziś wypełnij deklarację i bądź członkiem naszej kasy.

OFERUJEMY

  • Kredyt ⇒ nie oprocentowany, bez zbędnych formalności, dokumentów, zaświadczeń;
  • Kredyt ⇒ nawet do 36 miesięcznych rat, których spłatę możesz wstrzymać, a w razie potrzeby zaciągnąć kredyt uzupełniający;
  • Oszczędzanie ⇒ co miesiąc odprowadzane jest 5% Twojego wynagrodzenia brutto, składki systematycznie powiększają wysokość Twojego wkładu, który przy wypisaniu się z KKOP odzyskujesz w całości (np. przy 2.000 zł wynagrodzenia brutto po 10 latach możesz mieć odłożone nawet 12.000 zł !!!);
  • Profesjonalną pomoc w obliczeniu wysokości kredytu, symulację spłaty rat, konsultacje dotyczące toku postępowania – a to wszystko w koleżeńskiej atmosferze.

Informacje i zapisy ► KSP pokój nr  122,  tel.  366 94