Komunikat organizacyjny nr 2 dot. szkoleń językowych - Nauka - Komenda Stołeczna Policji