Oferta szkoleniowa skierowana do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników KSP

„Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości trans granicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej”. Projekt realizowany ze środków finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Załączniki do strony