Materiały Europejskiej Akademii Policyjnej - przemoc domowa - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Materiały Europejskiej Akademii Policyjnej - przemoc domowa

Europejska Akademia Policyjna CEPOL przygotowała materiały dotyczące przemocy domowej. Znaleźć je można pod poniższymi odnośnikami:

mm/Gabinet KSP